Begroting 2018

Prioriteiten

Prioriteiten voor dit begrotingsjaar

  • Geslaagde verkiezingen en goed begin van de nieuwe bestuursperiode
  • Sturen op beheersing schuldniveau in relatie tot investeringsprogramma
  • Implementeren 'grip op samenwerking'
  • Organisatieontwikkeling
  • Participatie van inwoners en ondernemers faciliteren
  • Implementatie klantsystemen t.b.v. digitale dienstverlening Implementatie informatiebeleid
  • Borgen van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers