Begroting 2018

Kengetallen kapitaalgoederen

Kengetallen kapitaalgoederen

Kengetal

2017

2018

Wegen

Lengte wegen en paden

122 km

124 km

Oppervlakte wegen en paden

137 ha

138 ha

Lichtmasten t.b.v. openbare verlichting

4.700

4.800

Verkeersregelinstallaties

7

7

Bruggen

51

58

Waarvan bruggen autoverkeer

20

22

Waarvan fiets/voetgangersbruggen

31

36

Rioleringen

Vrijvalriolering (gemengd)

110 km

110 km

Persleiding

6 km

6 km

Gescheiden leiding (DWA)

3 km

3 km

Regenwaterriool (HWA)

9 km

9 km

Infiltratieriool (HWA)

5 km

5 km

Bergbezinkvoorzieningen

5

5

Rioolgemalen

14

15

Pompen

25

27

Drukriolering

Drukrioleringsunits

181

181

Drukleidingen

25 km

25 km

IBA-II systemen

12

12

Water/grondwater

Drainageleidingen

18 km

18 km

Diepdrainagesystemen

9

9

Pompen (deepwells)

31

31

Drainageafvoerleiding

5 km

5 km

Persleiding

8 km

8 km

Duiker

3 km

3 km

Duinrel

1 km

1 km

Beschoeiingen

11,7 km

11,7 km

Wegmeubilair (getallen bij benadering)

Verkeersborden

3.600

3.600

Straatnaamborden

1.500

1.500

Wegwijzerborden

250

250

Informatieborden

175

175

Verkeerszuilen

185

185

Palen

3.700

3.700

ABRI’s

25

25

Drinkfonteinen

5

5

Zitbanken

270

277

Prullenbakken (excl. Strand)

475

482

Openbaar groen

Laan- en parkbomen (bij benadering)

15.000 stuks

15.000 stuks

Boomspiegels

2.700 stuks

2.700 stuks

Stamlot (bij benadering)

5.000 stuks

5.000 stuks

Bosplantsoen

13,9 ha

13,7 ha

Heesters / rozen

8,4 ha

8,5 ha

Bodembedekkers

0,9 ha

0,9 ha

Vaste planten

1.850 m2

1.850 m2

Hagen

9.380 m2

9.500 m2

Wisselperken / bloembakken

50 m2

50 m2

Gazon

19,3 ha

21,4 ha

Graskanten / slootkanten

148 km

152 km

Extensieve bermen 5x maaien

19,4 ha

19,4 ha

Collegeprogramma, extra bloeiende bermen 2x maaien sinds 2015:

6,4 ha

6,4 ha

Bloemrijk gras / kruidenrijk gras

11,2 ha

17,6 ha

Ruiterpaden / hoefslagen

11,2 km

11,2 km

Bosparken

93 ha

93 ha

Algemene begraafplaatsen

Aantal graven

2.805

2.805

Aantal vrije graven (circa)

626

625

Aantal urnenplaatsen

199

199

Aantalvrije urnenplaatsen (circa)

139

130

Sportvelden (m2)

Trapvelden en grasveld Cricketclub

18.000

34.896

Grasvelden Rottegat

23.534

23.534

Kunstgras Rottegat

  9.012

9.012

Speelplaatsen

Bennebroek

12

12

Vogelenzang

6

6

Aerdenhout

4

4

Overveen

4

4

Bloemendaal

7

7

Tractie (excl. begraafplaats)

Bestelauto’s

5

5

Personenauto

2

2

Pick-ups

11

11

Tractoren

4

4

Aanhangers

4

4

Snorscooters

3

3

Heftruck

1

1

Grafdelver

1

1

Diverse groot materieel

6

6

Diversen klein materieel

32

32

Onroerend goed

Woningen

31

31

Overige objecten

54

54