Begroting 2018

Prioriteiten

Prioriteiten voor dit begrotingsjaar

  • Communicatie via website verbeteren.
  • Uitvoeren actieprogramma economisch beleid.
  • Het project Winkelstraten wordt in 2018 voortgezet en daarna geëvalueerd.
  • Het standplaatsbeleid wordt, conform de nota 'Bloemendaals ondernemen' herzien.
  • Het Bloemendaals aanbod van economie en toerisme wordt gepromoot via passende marketing, bijvoorbeeld in het kader van Amsterdam Beach.
  • Het Bloemendaalse grondgebied wordt aangesloten op het wandelnetwerk, conform de nota "Bloemendaals ondernemen", in samenwerking met de regio.
  • De vindbaarheid van winkelgebieden en recreatieve voorzieningen vanaf de stations en entrees van de kernen is voor bezoekers verbeterd door middel van duidelijke bewegwijzering.
  • Ondersteunen ondernemers door subsidiëring activiteiten.
  • Betere profilering winkelgebieden en recreatief aanbod.
  • Actievere rol ondernemersloket.