Begroting 2018

Financiƫn

Wat mag het kosten?

Volksgezondheid en milieu

Rekening 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Raming 2019

Raming 2020

Raming 2021

Lasten:

-7.530

-6.967

-7.213

-7.317

-7.317

Baten:

7.585

7.169

7.416

7.529

7.529

Resultaat voor reservering

54

202

202

212

212

Toevoeging aan de reserves

Onttrekking aan de reserves

Resultaat na reservering

54

202

202

212

212

Aansluiting met voorgaande begroting (x € 1.000)

Begroting 2017

Begroting 2018

Raming 2019

Raming 2020

Raming 2021

Programmabegroting 2017 - 2020
(t/m juli 2017)

54

202

202

212

212

Mutaties MJB 2018 - 2021

-2

7

11

29

Nieuwe stand MJB 2018 - 2021

54

199

209

223

241

Omschrijving taakveld

Rekening 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Raming 2019

Raming 2020

Raming 2021

VOLKSGEZONDHEID

-724

-766

-773

-779

-785

RIOLERING

468

632

665

683

707

AFVAL

718

748

737

744

751

MILIEUBEHEER

-460

-463

-469

-477

-485

BEGRAAFPLAATSEN EN CREMATORIA

51

48

49

52

54

Totaal

54

199

209

223

241

 Uitsplitsing begroting per taakveld (x € 1.000)

Lasten

Baten

Saldi

701

VOLKSGEZONDHEID

-766

-766

702

RIOLERING

-2.818

3.450

632

703

AFVAL

-2.685

3.434

748

704

MILIEUBEHEER

-463

-463

705

BEGRAAFPLAATSEN EN CREMATORIA

-293

341

48

Totaal

-7.026

7.225

199

Toelichting mutaties > € 100.000