Begroting 2018

Prioriteiten

Prioriteiten voor dit begrotingsjaar

  • Bevorderen afvalscheiding, voornamelijk door communicatie
  • Bevorderen gft scheiding door inzameling af te stemmen op vraag inwoner
  • Start uitvoering begraafplaatsenbeleid
  • Voortgaan met uitvoering duurzaamheidsprogramma
  • Verder implementatie Maatschappelijk verantwoord inkopen

De regionale nota bevat de gemeenschappelijke ambities voor de 10 gemeenten binnen de Veiligheidsregio Kennemerland. Samengevat wordt ingezet op:

  1. "Mind the gap": terugdringen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen door het verbeteren van de gezondheid en leefstijl van lager opgeleiden.
  2. "Bewegen voor iedereen": toename van bewegen onder mensen met gezondheidsproblemen.
  3. "NIX 18": terugdringen van roken en alcoholgebruik onder jongeren (18-).
  4. "Uit de dip": terugdringen van het risico op emotionele problemen/depressie onder jongeren en ouderen.

Voor gemeente Bloemendaal is de aanpak van alcoholgebruik het belangrijkste speerpunt.