Begroting 2018

Financiƫn

Wat mag het kosten?

Onderwijs

Rekening 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Raming 2019

Raming 2020

Raming 2021

Lasten:

-2.165

-2.021

-2.035

-2.047

-2.047

Baten:

175

177

179

181

181

Resultaat voor reservering

-1.989

-1.844

-1.855

-1.865

-1.865

Toevoeging aan de reserves

Onttrekking aan de reserves

Resultaat na reservering

-1.989

-1.844

-1.855

-1.865

-1.865

Aansluiting met voorgaande begroting (x € 1.000)

Begroting 2017

Begroting 2018

Raming 2019

Raming 2020

Raming 2021

Programmabegroting 2017 - 2020
(t/m juli 2017)

-1.989

-1.844

-1.855

-1.865

-1.865

Mutaties MJB 2018 - 2021

-18

-24

-30

-58

Nieuwe stand MJB 2018 - 2021

-1.989

-1.862

-1.879

-1.896

-1.923

Omschrijving taakveld

Rekening 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Raming 2019

Raming 2020

Raming 2021

ONDERWIJSHUISVESTING

-1.410

-1.321

-1.322

-1.317

-1.323

ONDERWIJSBELEID EN LEERLINGZAK

-579

-540

-557

-578

-600

Totaal

-1.989

-1.862

-1.879

-1.896

-1.923

 Uitsplitsing begroting per taakveld (x € 1.000)

Lasten

Baten

Saldi

402

ONDERWIJSHUISVESTING

-1.321

-1.321

403

ONDERWIJSBELEID EN LEERLINGZAK

-717

177

-540

Totaal

-2.038

177

-1.862

Toelichting mutaties > € 100.000