Begroting 2018

Kaders

Kaders

Beleidskaders

Omgevingsfactoren

  • Tendens aantal leerlingen: stijging bij primair onderwijs en daling bij voortgezet onderwijs
  • Omvang rijksbudget ten behoeve van renovatie schoolgebouwen
  • Omvang rijksbudget Voorschoolse voorziening peuters

Verplichte kengetallen

Kengetal

Eenheid - Bron

Uitkomst

Jaar

Relatief verzuim

Aantal per 1.000 leerlingen (Bron: DUO)

27,43

16,17

16,92

2014

2015

2016

Absoluut verzuim

Aantal per 1.000 leerlingen (Bron:DUO)

0

0

0

2014

2015

2016

Voortijdig schoolverlaters

Aantal voortijdig schoolverlaters als percentage van het totaal aantal deelnemers VO/MBO

1,03%

2015

Idem Provincie Noord-Holland

2%

2015

Leerlingen in speciaal onderwijs

Aantal leerlingen in het speciaal onderwijs als percentage van het totaal aantal leerlingen in PO en VO

0,98%

2015

Idem Provincie Noord-Holland

2,07%

2015

Facultatieve kengetallen

Overige kengetallen op jaarbasis

2017

2016

2015

2014

Aantal leerlingen 

Aantal leerlingen basisonderwijs (teldatum 1-10)

nnb 

3.455

3.416

3.460

- waarvan openbaar

nnb 

1.102

1.112

1.122

- waarvan bijzonder

nnb 

2.353

2.304

2.338

Aantal leerlingen voortgezet onderwijs

nnb 

1.678

1.794

1.804

Percentage buitenleerlingen basisonderwijs

nnb 

40,0

41,3

42,3

Aanvragen leerlingenvervoer

- aangepast vervoer

53 

46

36

- openbaar vervoer

3

2

- eigen vervoer

4

6