Begroting 2018

Kaders

Kaders

Beleidskaders

Omgevingsfactoren

  • Participatie met burgers
  • Evaluatie regeling Burgerinitiatieven
  • Nieuwe wetgeving (omgevingswet, nieuwe BDU-regeling)
  • Ingang nieuwe concessie openbaar vervoer
  • Samenwerking binnen MRA, onder andere in het kader van OV-Toekomstbeeld

Verplichte kengetallen

Kengetal

Uitkomst 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig (per 1.000 inwoners)

0,1

0,1

0,1

Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser (per 10.000 inwoners)

1,4

1,0

1,0