Begroting 2018

Financiƫn

Wat mag het kosten?

Veiligheid

Rekening 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Raming 2019

Raming 2020

Raming 2021

Lasten:

-2.104

-2.080

-2.086

-2.091

-2.091

Baten:

39

12

12

12

12

Resultaat voor reservering

-2.065

-2.068

-2.074

-2.079

-2.079

Toevoeging aan de reserves

Onttrekking aan de reserves

Resultaat na reservering

-2.065

-2.068

-2.074

-2.079

-2.079

Aansluiting met voorgaande begroting (x € 1.000)

Begroting 2017

Begroting 2018

Raming 2019

Raming 2020

Raming 2021

Programmabegroting 2017 - 2020
(t/m juli 2017)

-2.065

-2.068

-2.074

-2.079

-2.079

Mutaties MJB 2018 - 2021

59

50

49

33

Nieuwe stand MJB 2018 - 2021

-2.065

-2.009

-2.024

-2.030

-2.046

Omschrijving taakveld

Rekening 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Raming 2019

Raming 2020

Raming 2021

CRISISBEHEERSING EN BRANDWEER

-1.263

-1.317

-1.319

-1.320

-1.322

OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

-802

-692

-705

-710

-724

Totaal

-2.065

-2.009

-2.024

-2.030

-2.046

 Uitsplitsing begroting per taakveld (x € 1.000)

Lasten

Baten

Saldi

101

CRISISBEHEERSING EN BRANDWEER

-1.317

-1.317

102

OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

-704

12

-692

Totaal

-2.021

12

-2.009

Toelichting mutaties > € 100.000